Afbeeldingen

Omschrijving

Het "Arsenaal der Instrumenten en Apparatuur voor Telecommunicatie", kortweg Asiat, was de plek waar het Belgisch leger apparatuur voor militaire telecommunicatie maakte en onderhield. In 2008 ging het arsenaal dicht. De site ging in verval, werd gemeden door de bevolking en werd enkel gebruikt voor illegale praktijken. In 2016 kreeg het oude patrimonium een nieuwe functie als tijdelijk asielcentrum. Niet veel later kwam het weer leeg te staan. Op 1 oktober 2018 kocht de stad Vilvoorde "den Asiat" van Defensie voor 10 miljoen euro. De verlaten industriële site in Vilvoorde krijgt, in afwachting op een definitieve herbestemming, een tijdelijke bestemming.

Het gemeentebestuur wilt de site ontwikkelen en plaats maken voor publieke voorzieningen zoals een nieuwe (Freinet)school, een moskee, sportinfrastructuur, woningen, … . In afwachting op deze ontwikkelingen stelt de stad het oude patrimonium tijdelijk ter beschikking als experimenteerzone voor kunstenaars en andere creatieve zielen. Onder de oproep "stadsmakers" konden burgers of organisaties hun eigen projecten voorstellen en realiseren op het terrein. Op die manier wil de stad zorgen voor een nieuwe dynamiek op de site en de projecten gebruiken als testcases die idealiter kunnen doorgroeien tot een definitieve herbestemming van het pand.

Zo zetten buurtbewoners het project "De zomer van Asiat" op. De hele zomer lang, van 29 juni tot 1september, worden meer dan honderd activiteiten georganiseerd op de Asiat-site. Je kan er bijvoorbeeld tal van workshops volgen, van brood bakken tot naaien met recupstof. Er worden wandelingen, muziekoptredens en andere evenementen georganiseerd. Er is een zomerbar en er zijn zomerkampen voor kinderen. Tussen de oude militaire gebouwen is ook een 3,5 are grote speelzone ingericht met tal van speeltoestellen, een verharde zone met skatetoestellen, een straatvoetbalveld, basketterrein en militair parcours. Er werd ook een groen gebied ingericht met een speelbos, grasveld, bomen en een tuinzone van 1.400 m2 met moestuinen. Aan de hoofdingang van Asiat kan je het Poorthuis ontdekken. Deze oude conciërgewoning werd omgetoverd tot een koffiebar "Embrasse" die uitgebaat wordt door mensen met autisme. De Asiat-site is met andere woorden omgetoverd in een levendige stadsbuurt. Na de zomer van Asiat vindt er in september het festival voor elektronische muziek, architectuur en kunst 'Horst' plaats.

Het stadsbestuur keurde recent het ruimtelijk toekomstplan 'Ons Vilvoorde Morgen' goed voor de site en lanceerde een bevraging onder de bevolking om te peilen naar voorstellen voor de definitieve invulling. 'Ons Vilvoorde Morgen' baseert zich op 4 fundamentele kenmerken die de basis vormen voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan waar de Asiat site in opgenomen wordt.

Het groeiplan vormt als het ware een kader waar alle concrete stadsprojecten aan worden getoetst:

  • de stad moet oog hebben voor duurzaamheid, groen en ruimte. Er moet genoeg ingezet worden op natuur, landbouw en groen-blauwe netwerken
  • de stad moet aandacht hebben voor aangename woon- en leef voorzieningen
  • de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is essentieel voor de leefbaarheid in een stad
  • de stad moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven en organisaties voor het creëren van lokale jobs.


Van kazerne en blikfabriek tot zomerse trekpleister 

Wat is de zomer van Asiat

Vilvoorde maakt van voormalige Asiat legerkazerne zomer lang een hotspot

De zomer van Asiat

Mensen met autisme baten zomerbar uit in Vilvoorde

Stadsmakers

Zomer van Asiat brengt Vivoordenaars samen in de voormalige legerkazerne

Geen nieuw bedrijventerrein op Vilvoorde Asiat-site